Austriacki Fort Nr 45 w Marszowcu

  • Data wykonania projektu:1999
  • Kategorie prac:Elewacja budynku, Obiekty publiczne

Renowacja zewnętrznych murów AUSTRIACKIEGO FORTU NR 45 W MARSZOWCU K/ZIELONEK, 1999