D. Pałac Wielopolskich

  • Data wykonania projektu:1998
  • Kategorie prac:Elewacja budynku, Obiekty publiczne

Renowacja elewacji Dziedzińczyka tzw. II w gmachu MAGISTRATU d. PAŁACU WIELOPOLSKICH, PRZY PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, KRAKÓW, 1998-1999