XVII- Wieczny Zespół Klasztorny OO Paulinów

  • Data wykonania projektu:2013
  • Kategorie prac:Elewacja budynku, Obiekty sakralne

Renowacja i konserwacja XVII- WIECZNEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO OO PAULINÓW (renowacja elewacji Klasztoru, renowacja Kaplicy Św. Barbary oraz renowacja elewacji Kościoła), ul. ŚW. BARBARY 51, CZĘSTOCHOWA , 2009-2010. Prace wykonane w konsorcjum z Firmą Projektowo – Budowlaną KONIOR sp.j z Katowic, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.