Obiekty publiczne

  • 26 maja, 2020

Budynek Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów

Remont dachu w budynku WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO ZAKONU PAULINÓW, UL. SKAŁECZNA 16, KRAKÓW, 2019-2020
Read More
  • 26 maja, 2020

Kamienica przy pl. Nowym 3

Remont konserwatorski elewacji frontowych od placu Nowego i ul. Nowej, KAMIENICA PRZY PL. NOWYM 3 KRAKÓW, 2020
Read More
  • 19 czerwca, 2017

Szpital Bonifratrów, ul. Trynitarska

Remont konserwatorski elewacji wschodniej skrzydła wschodniego budynku SZPITALA BONIFRATRÓW, UL. TRYNITARSKA 11, KRAKÓW, 2017
Read More
  • 11 sierpnia, 2014

Pałac Tarnowskich, ul. Sławkowska

Remont konserwatorski elewacji frontowych od strony ulic Sławkowskiej i Św. Marka, PAŁAC TARNOWSKICH, UL. SŁAWKOWSKA 13-15, KRAKÓW – 2014
Read More
  • 24 października, 2013

Kamienica Wosińska Rynek Główny

Remont konserwatorski elewacji frontowej, KAMIENICA WOSIŃSKA, RYNEK GŁÓWNY 37, KRAKÓW – 2013
Read More
  • 24 października, 2013

Kamienica Amendzińska, ul. Floriańska

Remont elewacji wraz z renowacją stolarki okiennej, KAMIENICA AMENDZIŃSKA, UL. FLORIAŃSKA 13, KRAKÓW – 2013
Read More
  • 29 sierpnia, 2013

Katedra Biochemii Lekarskiej CM UJ

Remont konserwatorski elewacji południowej, wschodniej i zachodniej wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej budynku KATEDRY BIOCHEMII LEKARSKIEJ COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO,
Read More
  • 4 czerwca, 2013

Collegium Nowodworskiego UJ

Remont konserwatorski więźby dachowej, COLLEGIUM NOWODWORSKIEGO UJ, UL. ŚW.ANNY 12, KRAKÓW – 2013
Read More
  • 28 maja, 2012

Zamek W Chróścinie

Remont i wymiana pokrycia dachowego zabytkowego ZAMKU W CHRÓŚCINIE, siedziby Domu Pomocy Społecznej woj, łódzkie, 2008 – 2012
Read More
  • 20 lutego, 2012

Kamienica Przy ul. Krakowskiej

Remont konserwatorski elewacji frontowej i podcieni, izolacja fundamentów, KAMIENICA PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 5, KRAKÓW, 2012
Read More