Obiekty publiczne – Strona 3 – ANTIS Kraków

Obiekty publiczne

  • 18 sierpnia, 2003

Zamek Królewski Na Wawelu

Remont konserwatorski SYPIALNI ZYGMUNTA STAREGO, SALI BITWY POD ORSZĄ, SALI POD PRZEGLĄDEM WOJSK, SALI POSELSKIEJ oraz SALI TURNIEJOWEJ, ZAMEK KRÓLEWSKI
Read More
  • 18 sierpnia, 2003

Wyższa Szkoła Handlowa W Krakowie

Remont konserwatorski elewacji, WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W KRAKOWIE, UL. SMOLEŃSK 14, KRAKÓW, 2003
Read More
  • 18 sierpnia, 2002

Klasztor I Przedszkole Ss Św.Michała Archanioła

Kompleksowy remont Klasztoru oraz budynku przedszkola, KLASZTOR I PRZEDSZKOLE SS ŚW.MICHAŁA ARCHANIOŁA, UL. KOSOCICKA 38, KRAKÓW, 2002
Read More
  • 18 sierpnia, 2001

Małopolski Urząd Wojewódzki

Remont konserwatorski elewacji, MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI, ul. BASZTOWA 22, KRAKÓW, 2001
Read More
  • 18 sierpnia, 2000

D. Pałac Wielopolskich

Renowacja elewacji Dziedzińczyka tzw. III w gmachu MAGISTRATU d. PAŁACU WIELOPOLSKICH, PRZY PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, KRAKÓW, 1999-2000
Read More
  • 18 sierpnia, 1999

Austriacki Fort Nr 45 w Marszowcu

Renowacja zewnętrznych murów AUSTRIACKIEGO FORTU NR 45 W MARSZOWCU K/ZIELONEK, 1999
Read More
  • 18 sierpnia, 1998

D. Pałac Wielopolskich

Renowacja elewacji Dziedzińczyka tzw. II w gmachu MAGISTRATU d. PAŁACU WIELOPOLSKICH, PRZY PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, KRAKÓW, 1998-1999
Read More
  • 18 sierpnia, 1998

D. Pałac Wielopolskich

Renowacja elewacji Dziedzińca tzw. C – D w gmachu MAGISTRATU d. PAŁACU WIELOPOLSKICH, PRZY PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, KRAKÓW, 1997-1998
Read More
  • 18 sierpnia, 1997

Sukiennice Krakowskie

Renowacja tynków i wyprawy malarskiej w HALI GŁÓWNEJ SUKIENNIC, RYNEK GŁÓWNY, KRAKÓW 1997-1998
Read More
  • 18 sierpnia, 1997

D. Pałac Wielopolskich

Renowacja korytarzy wschodniego i północnego skrzydła gmachu MAGISTRATU d. PAŁACU WIELOPOLSKICH, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, KRAKÓW, 1997
Read More